Regulamin strony www.greatisland.eu:

 1. Właścicielem strony internetowej, działającej pod adresem internetowym www.greatisland.eu jest firma International Dance Center GREAT Island Joanna Wiktorowicz, NIP 729 245 33 08, z siedzibą w Łodzi, przy Al. Piłsudskiego 5, wpisaną do Centralnej Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, z numerem Regon 384449952.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej greatisland.eu zwanej dalej „Stroną Internetową”.
 3. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują każdą osobę korzystającą ze Strony Internetowej.
 4. Strona Internetowa ma charakter edukacyjny, informacyjny oraz rozrywkowy, a zawarte na niej treści są wyrazem osobistych poglądów jej autorów i w żadnym stopniu nie stanowią rekomendacji zdrowotnej czy jakiejkolwiek innej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie decyzje każda osoba korzystająca ze Strony Internetowej podejmuje na własną odpowiedzialność.
 5. Dane osobowe osób korzystających ze Strony Internetowej są gromadzone, wykorzystywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
 6. Zakres gromadzenia, wykorzystywania oraz sposób ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.


Polityka Prywatności strony www.greatisland.eu

I Informacje ogólne

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)
 • Właścicielem strony internetowej greatisland.eu oraz administratorem danych osobowych jest firma International Dance Center GREAT Island Joanna Wiktorowicz, NIP 729 245 33 08, z siedzibą w Łodzi, przy Al. Piłsudskiego 5, wpisaną do Centralnej Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, z numerem Regon 384449952, zwana dalej „Szkołą”.

II Dane osobowe

 • Działalność Szkoły obejmuje świadczenie usług wykazanych w CEIDG zgodnie z zadeklarowanymi PKD, działalność na Stronie Internetowej greatisland.eu, zwanej dalej „Stroną” oraz działalność w serwisach Facebook i Google.
 • Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  – 
  poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  – poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz “Polityka plików cookies”].
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu świadczenia usług, które zamówił użytkownik, dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, kontaktu wymaganego przez przepisy prawa polskiego lub wysyłania newslettera oraz informacji o usługach, na które zapisał się użytkownik i o ile wyraził na to zgodę;
 • Zawartość Strony można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
 • Administrator będzie przechowywać dane osobowe do czasu wycofania zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych.
 • Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do:
  – dostępu do swoich danych;
  – możliwości ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania;
  – żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania; 
  – wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  – uzyskania kopii danych;
  – przeniesienia danych do innego administratora danych;
  – wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych; 
  – wycofania zgody.
  Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: lodz[at]greatisland.eu
 • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 • Pozyskane przez Administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator stosuje wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Ich wykonywanie jest kontrolowane i stale sprawdzana jest  ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 • Na Stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych (np.: Facebook, Google, YouTube, Instagram). Takie strony internetowe działają niezależnie od Strony i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

III Polityka plików cookies

 • Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Strony korzystają z niej, co umożliwia lepsze dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika,
  dopasowanie struktury i zawartości Strony do preferencji i urządzeń użytkowników;
 • Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 • Pliki cookies wykorzystywane przez ewentualnych partnerów operatora Strony, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności serwisów Facebook, Google, Youtube, Instagram, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach.

IV Udostępnianie danych

 • Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

V Postanowienia końcowe

 • Szkoła ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie https://greatisland.eu/polityka-prywatnosci/
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.